İstibdattan Meşrutiyete Çocukluktan Gençliğe

14.44 TL

İstibdattan Meşrutiyete Çocukluktan Gençliğe

Liste fiyatı: 22.22 TL
14.44 TL
Kazancınız: 7.78 TL (35%) 35%
179220
Satışta
+


İstibdat döneminde orta halli bir ailenin çocuğu olarak İsmail, onu bekleyen karmaşık yılları bilirmişçesine, küçük yaşta günlük tutmaya başlamıştı... İstanbul'da yangınlar, taşınmalar, mahalle mektebi, hafızlık dersleri arasında geçip giden çocukluğunu çalkantılı yıllar takip edecekti. Lise ve üniversite yıllarında ikinci Meşrutiyet'ten 31 Mart Vakası'na, Trablusgarp Savaı'ndan Balkan Savaşları'na pek çok olaya tanık oldu. Genç İsmail için bu olaylar, günledik hayatın ölümden aşka, meraktan öfkeye, hastalıktan hayat felsefesine uzanan duyguları arasında akıp gidiyordu. Ve belki de, böyle bir ortada şekilelnmeye başlayan dünya görüşü, onu da pek çok akranı gibi "cumhuriyet" düşüncesine hızırlıyordu... İ. Hakkı Sunata (1892-1998) İstanbul'da doğdu. Vefa İdadisi'ni bitirdi. Darülfünun (İstanbul Üniversitesi) Hukuk Fakültesi ikinci sınıfındayken, Birinci Dünya savaşı başlayınca askere alındı. Çanakkale'de ve Doğu Cephesi'nde savaştı. Savaş anıları bu dizimizde Gelibolu'dan Kafakaslara adıyla yayımlandı. Mondros Mütarekesi ile terhis edildikten sonra İstabul'a döndü, yarım kalan hukuk tahsilini tamamlarken ailesini geçindirmek için Darülfünun'da çalıştı. İstanbul'da İşgal Yılları kitabında ise bu döneme ait anılarını derledi. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Turgutlu'da savcı olarak işe başladı. Orada evlendi. Denizli'de sulh hukuk hakimi; Karaman, Artvin, Zonguldak ve Gaziantep'de savcı olarak görevlendirildi. İki kızı ve bir oğluna okumayı sevdirdi; üçü de tıp doktoru oldu. 1958'de Tekirdağ ağır ceza reisliğinden emekli oldu. Tuttuğu çocukluk, gençlik, savaş ve İstanbul'da işgal zamanına ait günlükleriyle anılarıın, emeklilik döneminde yeni harflerle yazıp unutulmaması için çocuklarına bıraktı. İstanbul'da vefat etti.
WebArısı